ABK3 Gdynia

ABK3 Gdynia

Z dniem 1 listopada 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdyni: Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni poprzez przejęcie przez Administrację Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni, zwanej dalej „jednostką przejmującą”, Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni, zwanej dalej „jednostką przejmowaną”. Z dniem połączenia jednostka przejmowana ulega likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa. Jednostka przejmująca z dniem połączenia przyjmuje nazwę „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni”.

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej: wwww.abk4-gdynia.com.pl